Sivut

tiistai 31. toukokuuta 2011

SAK:n 1 800 euron tavoite on samapalkkatavoite

Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan kohtuullinen alin palkka on sellainen, että verojen jälkeen työntekijä saa vähintään 60 prosenttia kansallisesta nettokeskipalkasta.

Suomen valtio on yksi niistä maista, jotka eivät ole tätä asiakirjaa hyväksyneet. Olemme huonossa seurassa yhdessä itäisen Keski-Euroopan maiden kanssa.

Tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusnäkökulman kannalta tärkeimmät työehtosopimustavoitteet ovat päässeet SAK:n ensi viikolla alkavan edustajakokouksen käsittelyyn tulevan tavoiteohjelmaesityksen Oma työ, yhteiset oikeudet samalle sivulle. Ne on kirjattu näin:

SAK:laisen palkkapolitiikan perusajatuksena on myös solidaarisuus. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Naisten ja miesten välisen palkkaeron supistamista on jatkettava voimakkaasti. Samapalkkaisuusohjelma on otettava huomioon kaikilla sopimustasoilla.


SAK:lainen ammattiyhdistysliike toimii tehokkaasti myös matalimpien palkkojen korottamisen puolesta. Näiden alojen palkkakehityksen on saavutettava nopeammin palkansaajien keskiansioita.

Vuoteen 2016 mennessä kaikkiin SAK:laisiin työehtosopimuksiin on sovittava alimmaksi taulukkopalkaksi 1 800 euroa kuukaudessa. Tämä tavoite taataan parhaiten myös suosimalla palkkaratkaisuissa euromääräisiä palkankorotuksia prosentuaalisten palkkaratkaisujen sijaan.

Tavoitteet kytkeytyvät läheisesti myös toisiinsa, sillä tilastokeskuksen palkkarakennetilaston tietojen mukaan kokoaikaisessa työssä olevista alle 1 800 euroa ansaitsevia palkansaajia oli vuonna 2009 hieman yli 90 000. Heistä miehiä oli 26 000 ja naisia 64 000.

Tämä tilastotieto osoittaa, että pienituloisten asemaa parantava solidaarinen palkkapolitiikka on samalla tehokasta samapalkkapolitiikkaa.

Pian nähdään, hyväksyykö SAK:n korkein päättävä elin, edustajakokous, näin kunnianhimoisen tavoitteen?

Ainakin PAM ja JHL joutuvat tekemään hartiavoimin töitä, että työehtosopimusneuvotteluissa työnantajapuoli taipuu tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistävään 1 800 euron alimpaan sopimuspalkkaan.

Tapio Bergholm, erikoistutkija

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Tuo 1800 euron kuukausipalkkatavoite on järjetön. Eiväthän kaikki tee samanmittaista kuukautta tehtyinä työtunteina. Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla tehdään noin 15 % lyhyempää työvuotta kuin yksityisellä sektorilla. Lisäksi kansanedustajien mukaan julkisella sektorilla on noin 10 % sellaisia etuja, jotka eivät näy kuukausipalkassa.

Järkevää on vaatia samaa palkkaa tehtyä työtuntia kohden, esimerkiksi alimmaksi tuntipalkaksi 10 euroa tehtyä vuosityötuntia kohden.
Pauli Sumanen