Sivut

maanantai 10. toukokuuta 2010

Tervetuloa tutkimustiimin blogiin

Me tutkimustiimiläiset olemme SAK:n kehittämisosastolla työskenteleviä ihmisiä. Ammattiyhdistysliikkeen tuottama tutkimus ei ehkä ole kaikille tuttua. Jotkut saattavat ihmetellä, miksi teemme tutkimusta tai mihin SAK:n kaltaisessa edunvalvontakoneistossa ylipäätään tarvitaan tutkijoita.

Ihminen on pohjimmiltaan yksinkertainen olento, mutta maailma on monimutkainen paikka. Työn maailma varsinkin. Työmarkkinat eivät ole pelkkää markkinataloutta. Milloin töitä tehdään, keiden kanssa ja millaisia työtehtävät ovat?

 Globaalit, yhteiskunnalliset ja työpaikkatason valtasuhteet määrittävät työn reunaehtoja ja myös työn sisältöä. Yksilön ja ryhmien psykologiset tekijät vaikuttavat taas siihen, mikä merkitys työlle annetaan.

Onko työ elämän tarkoitus vai pelkkää leivän hankintaa? Onko työ hikistä kilpajuoksua vai joukkuelaji? Osataanko johtaa niin, että työntekijä jaksaa vai sortuuko mieli? Tutkimusta tarvitaan, jotta asioiden vuorovaikutussuhteita voitaisiin ymmärtää paremmin.


Ay-liikkeen päämääränä on palkansaajien hyvinvoinnin parantaminen. Tämä on myös tutkimustiimiläisten tavoitteena. Jotta SAK pystyy parhaiten tekemään töitä tavoitteen eteen, tarvitaan luotettavaa ja punnittua tutkimustietoa. Ay-liikkeen tekemä tutkimus on  tarveperustaista: se tähtää edunvalvonnan kehittämiseen. Poikkeuksena tästä mainittakoon SAK:n oma historiantutkimus, joka tähtää enemmänkin itseymmärryksen parantamiseen.

Tutkimusaineistojen keräämisessä ja tulosten analysoinnissa noudatetaan normaaleja tutkimuseettisiä pelisääntöjä. Ay -liikkeen tekemä tutkimus ei poikkea tältä osin muusta tutkimuksesta.

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tutkijan taustoja ja asenteita on mahdotonta siivota tutkimuksesta. Onko se sitten edes tarpeellista tai toivottavaa? Samoja tuloksia voidaan tulkita eri tavoin, joskus jopa päinvastaisesti tyyliin, onko puolillaan oleva lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Yhteiskunnallinen keskustelu versoaa juuri näistä erilaisista tulkinnoista. Esimerkiksi julkisuudessa on jo vuosia keskusteltu työelämän suunnasta. Joidenkin tutkijoiden mielestä työelämä huononee ja toisten mielestä se paranee. Sitten on vielä niitä, joiden mielestä se sekä huononee että paranee. Tämä on esimerkkinä siitä, että kaikkien hyväksymää objektiivista totuutta voi olla vaikea löytää.

 Siitä huolimatta tervetuloa löytöretkelle SAK:n tutkimustiimin kanssa!

Linnea Alho, tutkija

Ei kommentteja: